Zasady obowiązujące w naszym gabinecie.


W poczekalni i w gabinecie pracują lampy UV eliminujące z otoczenia bakterie, grzyby, wirusy w tym wirusy COVID. Wszystkie pomieszczenia są dokładnie sterylizowane. Mają Państwo do dyspozycji płyny dezynfekujące. Z naszej strony dokładamy wszystkich starań aby nasi pacjenci i ich opiekunowie czuli się bezpieczni.

Z Państwa strony oczekujemy również odpowiedzialnego zachowania. Musimy wspólnie zadbać o nasze bezpieczeństwo. W związku z powyższym w naszym gabinecie obowiązują następujące zasady:

 1. Nie przyjmujemy pacjentów z objawami jakiejkolwiek infekcji,
 2. Rodzice lub prawni Opiekunowie muszą być również zdrowi,
 3. Prosimy o ile to możliwe aby nie zabierać ze sobą dzieci, które nie są pacjentami. Jeżeli jednak jest taka sytuacja to prosimy aby drugi Rodzic lub Opiekun pozostał z dzieckiem nie pacjentem w poczekalni,
 4. Tak organizujemy pracę gabinetu aby w poczekalni był tylko jeden pacjent.
 5.  Każdy pacjent ma wyznaczoną godzinę wizyty, która trwa 30min.
 6. Bardzo prosimy o punktualne przybycie na swoją wizytę. Proszę wkalkulować w czas podróży ewentualne szczyty komunikacyjne oraz warunki pogodowe szczególnie w warunkach zimowych,
 7. Po wejściu do poczekalni i po zakończeniu wizyty , prosimy o dokładną dezynfekcję rąk,
 8. Prosimy aby ograniczyć ruchy dzieci w poczekalni aby nie dotykały bez powodu różnych rzeczy.

Konsultacja neurologiczna

Na konsultację  neurologiczną  można  zapisać  się  telefonicznie lub on-line.

Proszę o ile to możliwe przynieść ze sobą wszystkie badania dziecka jakimi Państwo dysponują. Jeżeli niemowlę, dziecko było hospitalizowane to proszę o przyniesienie wypisu ze szpitala.

Proszę również przynieść książeczkę zdrowia dziecka. 

Jeżeli Państwa zaniepokoiło jakieś zachowanie dziecka, ale będzie istniała możliwość nagrania tej sytuacji za pomocą telefonu lub kamery to proszę zrobić takie nagranie. 

W gabinecie w Siemianowicach Śląskich, wykonujemy w czasie wizyty USG przezciemiączkowe. łącznie z oceną naczyń mózgowych. Dla rodziców lub opiekunów pacjenta jest to bardzo istotna sprawa, ponieważ nie muszą chodzić dodatkowo z dzieckiem do innego gabinetu, aby wykonać niniejsze badanie.

W gabinecie w Katowicach wykonujemy badanie Video EEG dziecka , również na potrzeby innych placówek medycznych. Badanie video EEG jest badaniem bardziej precyzyjnym niż wykonanie standardowego EEG. Lekarz opisując go ma do dyspozycji nie tylko zapis pracy mózgu ale również skorelowane reakcje pacjenta.

Jeżeli jest taka potrzeba wykonujemy dla naszych pacjentów MRI  rezonans magnetyczny. Pacjent czeka maksymalnie 2-3 dni na jego wykonanie. W pracowni rezonansu magnetycznego w Siemianowicach Śląskich pacjent ma do dyspozycji rezonans tzw "otwarty". W wielu przypadkach jest to doskonałe rozwiązane dla naszych małych pacjentów i pacjentów, którzy mają problemy klaustrofobiczne.

Ważne telefony:

 • rejestracja Siemianowice Śląskie:            886723355
 • rejestracja Video EEG:                                506087891
 • rejestracja USG przezciemiączkowego:  886723355
 • rejestracja on-line:  kliknij TUTAJ  tylko gabinet Siemianowice Śląskie

E-porada, E-konsultacja:

W niektórych przypadkach możliwe jest zastąpienie standardowej wizyty poprzez E-poradę lub E-Konsultację. Taka metoda kontaktu pacjenta z lekarzem dotyczy przede wszystkim pacjentów, którzy byli już w naszym gabinecie. W niektórych przypadkach modyfikacja leczenia lub ocena wyników badań może być również skuteczna poprzez w/w wizyty. Rodzice zyskują czas dojazdu do gabinetu oraz możliwość konsultacji dziecka, które ma np. infekcję.


ISTOTNE SPRAWY w przypadkach: umawiania, anulowania  lub zmiany terminu wizyty


Każda wizyta w naszym gabinecie musi być potwierdzona przez PACJENTA. Potwierdzenie wizyty odbywa się poprzez odpowiedź na przesłany przez nas SMS, który zawiera:
 1. datę i godzinę wizyty,
 2. adres naszego gabinetu
 3. mapę dojazdową do naszego gabinetu (mapy Google)
SMSy informujące o wizycie wysyłamy na 2-3 dni przed planowaną wizytą na numer telefonu przekazany przez Państwa do kontaktów.


Na otrzymany SMS należy odpowiedzieć potwierdzając wizytę lub ją odwołując.
Jeżeli Państwo chcecie z jakiś powodów zmienić termin wizyty, to bardzo prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 886 723 355.

Jeżeli wizyta była rezerwowana za pomocą strony internetowej to  za pomocą strony  można zmodyfikować jej termin. Otrzymany e-mail w czasie rejestracji wizyty zawiera odpowiednie linki do modyfikacji wizyty lub jej odwołania.