Badanie Video EEG dziecka

Posiadamy certyfikat  (licencję) na wykonywanie i ocenę badań:  EEG, Video-EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej!

Badanie EEG i VIDEO EEG dzieci wykonujemy w gabinecie w Katowicach. Badania są przeprowadzane na nowoczesnym sprzęcie firmy ELMIKO MEDICAL. Rejestracja telefoniczna pod numerem:    +48 506 087 891.

Badanie video EEG jest badaniem precyzyjniejszym niż klasyczne badanie EEG. Lekarz oceniając jego wyniki widzi nie tylko zapis sygnałów mózgu ale również w tym samym czasie fizyczne reakcje pacjenta.

Jest to badanie  nieinwazyjne, bezboles oraz 100%  bezpiecznym. W zależności od potrzeby diagnostycznej, badanie wykonuje się w czasie  snu  lub podczas normalnego funkcjonowania dziecka. 

O sposobie  przeprowadzenia  badania i jego  rodzaju decyduje lekarz. Badanie podczas  snu  jest badaniem długim i może trwać nawet ponad godzinę.

W czasie ustalania terminu badania  należy porozmawiać z personelem medycznym o nawykach małego pacjenta np. przytulanka, ulubiona zabawka,     o porach  snu  aby  można było ustalić optymalny czas badania. W pracowni EEG są odpowiednie warunki aby dziecko mogło zasnąć ale musi być w dużym deficycie snu.

Odpowiednie przygotowanie dziecka do badania  w czasie snu zapewnia szybkie i bezproblemowe jego przeprowadzenie.

Jak przygotować się do badania,  na  co  szczególnie  zwrócić  uwagę,  należy dokładnie omówić z osobą,  która będzie  je wykonywać. Czasami  zdarza  się, że  dziecko  z  jakiś  przyczyn nie umie zasnąć. Jest nadmiernie  pobudzone, płaczliwe,  zdenerwowane. W tym przypadku badanie się przerywa i ustala się nowy termin.

Badanie w czuwaniu:

  • Dzień przed badaniem należy dziecku umyć włosy. Nie wolno stosować żadnych odżywek, lakierów, pianek, żelu itp.
  • Przed badaniem dziecko powinno zjeść posiłek lub jeżeli jest to niemowlak powinno być nakarmione piersią.

Badanie we śnie:

  • Noworodek - powinien być  nakarmiony dopiero po założeniu elektrod. Należy  tak  zaplanować  godzinę karmienia noworodka aby przypadła tuż przed badaniem. 
  • Niemowlę, (dziecko) do 2-go roku życia  -  proszę wybudzić dziecko ze snu  wcześniej  w  taki  sposób  aby  przyjeżdżając  na  badanie  było senne.  Proszę  również  tak zaplanować  posiłek dziecka aby przypadł na czas  tuż  przed  badaniem. Po  założeniu  elektrod  dziecku,  będzie można je nakarmić. Jeżeli dziecko w domu używa podczas zasypiania przytulanki, proszę ją ze sobą zabrać. Na pewno się przyda.
  • Dziecko między 2-5 rokiem życia -  dzień przed badaniem VIDEO-EEG  należy umyć dziecku włosy. W dniu badania dziecko  należy  wybudzić trochę wcześnie j niż  zwykle.   Przyjeżdżając  na  badanie  dziecko  musi  być senne.  Należy  również  przed  badaniem  dziecko  nakarmić.  Dziecko senne  i  dobrze  nakarmione  powinno zasnąć.  Jeżeli  w domu  używa przy zasypaniu przytulanek to należy je ze sobą zabrać.
  • Dziecko między 5 a 11 rokiem życia - przed  badaniem  należy  dobrze umyć dziecku włosy.   W przeddzień badania  kładziemy dziecko  spać później  przynajmniej   2  godziny  niż  zwykle.      Budzimy  je  znacznie  wcześniej niż  zwykle   (około 2 godziny).  Do  czasu  badania  dziecko  nie  powinno zasnąć  nawet  na  kilka  minut. Przed badaniem dziecko powinno zjeść posiłek.
  • Dziecko powyżej 11 roku życia - dzień przed  badaniem należy  dobrze umyć dziecku włosy.  Dziecko powinno się położyć przynajmniej  3 - 4 godz. później spać niż zwykle.  Budzimy go  również  od 3 do 4 godzin  wcześniej  niż zwykle. Do momentu  rozpoczęcia badania nie powinno nawet na chwilę zasnąć. 
Certyfikat wykonywania i oceny badań EEG u dzieci

Czym jest badanie EEG u dziecka

Badanie EEG, VIDEO EEG jest kluczowym badaniem w przypadku zaburzeń neurologicznych u dziecka. Polega ono na zapisie zmian elektrycznych zachodzących  w  komórkach  nerwowych  mózgu  dziecka.  Badanie  jest  nieinwazyjne,  bezbolesne  i  całkowicie  bezpieczne.  O  potrzebie jego wykonania w diagnostyce medycznej decyduje lekarz.

Wskazania do badania EEG

Lista objawów, chorób kwalifikujących dziecko do badania VIDEO-EEG jest stosunkowo duża. Badanie VIDEO-EEG u dziecka pozwala wykryć zaburzenia neurorozwojowe i napadowe,  ze szczególnym uwzględnieniem padaczki. Badanie VIDEO-EEG powinno  również  być  wykonane w przypadku  urazu  głowy albo zatrucia tlenkiem węgla. Wskazania  do VIDEO-EEG występują  także w sytuacji: specyficznych omdleń, zawrotów głowy, zaburzeń skupienia, zaburzeń snu lub pamięci.