Ochrona Danych Osobowych


W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa  danych osobowych a także na zapewnieniu Państwu możliwości realizowania wszystkich przysługujących praw w związku z RODO.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest   SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA EWA GŁUSZKIEWICZ, 

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane przetwarzane są przez nas tylko i wyłącznie w celu świadczenia naszych usług medycznych. Leczenia, wystawiania recept, wystawiania L4, skierowań na badania, skierowań do leczenia szpitalnego itd. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, nie będą przedmiotem sprzedaży.

Jakie są Państwa prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających      z przepisów prawa. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z Administratorem, telefonicznie pod numerem: +48 504 197 718. e-mail ewa.gluszkiewicz@op.pl lub bezpośrednio pod adresem Specjalistyczna Praktyka Lekarska EWA GŁUSZKIEWICZ, 40-100 Siemianowice Śląskie ul. Sobieskiego 30