Zapewniam w  gabinecie pełną,  profesjonalną diagnostykę i leczenie neurologiczne małych jak również pacjentów wchodzących w dorosłość życia. Gabinet dysponuje odpowiednią aparaturą medyczną pozwalającą na realizację między innymi następujących specjalistycznych badań:

USG przezciemiączkowe głowy

Badanie przeprowadzam łącznie z oceną naczyń mózgowych wykorzystując moduł Dooplera naszego aparatu USG. Warunkiem wykonania prawidłowego badania jest otwarte ciemiączko małego pacjenta.

Video EEG dziecka

Badanie przeprowadzamy na wysokiej klasy urządzeniu Video EEG w trybie czuwania i w trybie snu pacjenta. Badanie takie w przeciwieństwie do tradycyjnego EEG jest badaniem bardziej precyzyjnym. Lekarz opisujący badanie ma więcej istotnych danych, ponieważ nie widzi tylko zapisu pracy mózgu ale również skorelowane odruchy i zachowanie pacjenta.

Rezonans magnetyczny (MR)

W zakresie rezonansu magnetycznego gabinet współpracuje z kilkoma renomowanymi pracowniami MR. Badania dla naszych pacjentów są  wykonywane praktycznie w następnym dniu roboczym. Może się zdarzyć, że przy dużym obłożeniu badań pacjent musi poczekać dłużej niż jeden dzień ale nie więcej niż 3 dni robocze.

Informacje ogólne

Nasi pacjenci otrzymują w gabinecie kompleksową i co najważniejsze szybką diagnostykę na poziomie klinicznym. Jest to bardzo ważne nie tylko pod względem pełnej oceny neurologicznej dziecka ale  również  bardzo wygodne i komfortowe dla rodziców lub opiekunów pacjenta.  Rodzice lub opiekunowie nie muszą się umawiać  i czekać na dodatkowe badania w innych jednostkach medycznych.

W zakresie badania video-EEG, EEG posiadam CERTYFIKAT wydany przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii  Klinicznej.  Certyfikat taki otrzymują lekarze, którzy skończyli odpowiednie szkolenie   w akredytowanym ośrodku, wykonali odpowiednia liczbę badań oraz zdali egzamin licencyjny.

Proszę pamiętać aby na pierwszą wizytę zabrać ze sobą o ile to możliwe dotychczasowe wyniki badań specjalistycznych oraz historie choroby dziecka. Taka dokumentacja medyczna ukierunkowuję dalsze badania i pozwala na szybsze postawienie diagnozy.

Jeżeli dziecko było hospitalizowane  to przydatny będzie wypis ze szpitala. Jeżeli  dziecko  leczyło  się u innych specjalistów to przydatna będzie informacja medyczna z zakresu diagnostyki i leczenia farmakologicznego.

Gabinet współpracuje z kilkoma wysokiej klasy specjalistami z zakresu rehabilitacji dziecięcej. Fizjoterapeuci współpracują z małymi pacjentami w szerokim zakresie metod rehabilitacji takich jak metoda VOYTY czy też NDT-BOBATH'A.

Leczymy dzieci między innymi w zakresie następujących schorzeń:

 • zespół Aspergera
 • bóle głowy
 • ADHA
 • tiki
 • opóźnienia w rozwoju psychoruchowym
 • problemy szkolne
 • padaczka,
 • padaczka lekooporna
 • porażenie mózgowe
 • autyzm
 • inne schorzenia neurologiczne dzieci