Informacje ogólne

Zapewniamy w  gabinecie pełną,  profesjonalną diagnostykę i leczenie neurologiczne małych jak również pacjentów wchodzących w dorosłość życia. Dysponujemy odpowiednią aparaturą medyczną pozwalającą na realizację między innymi następujących specjalistycznych badań:

USG przezciemiączkowe głowy

Badanie przeprowadzamy łącznie z oceną naczyń mózgowych wykorzystując moduł Dooplera naszego aparatu USG. Warunkiem wykonania prawidłowego badania jest otwarte ciemiączko małego pacjenta.

Video EEG dziecka

Badanie przeprowadzamy na aparaturze Video EEG w trybie czuwania i w trybie snu pacjenta. Badanie takie w przeciwieństwie do tradycyjnego EEG jest badaniem bardziej precyzyjnym. Lekarz opisujący badanie ma więcej istotnych danych, ponieważ nie widzi tylko zapisu pracy mózgu ale również skorelowane odruchy i zachowanie pacjenta.

Rezonans magnetyczny (MR)

Rezonans magnetyczny dla naszych pacjentów jest wykonywany praktycznie w następnym dniu roboczym. Może się zdarzyć, że przy dużym obłożeniu badań pacjent musi poczekać dłużej niż jeden dzień ale nie więcej niż 3 dni robocze.  Pacjent może wybrać pracownie MR w poniższych miastach:

   1. Siemianowice Śląskie ul. Olimpijska 2
  2. Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11 (Szpital Miejski budynek nr 9)
  3. Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51 (Szpital powiatowy im. Hagera)
  4. Ruda Śląska, ul. Wincentego Lipa 2 ( Szpital miejski GODULA)
  5. Mysłowice, ul. Bytomska 41 (Szpital miejski nr 2)
  6. Cieszyn, ul. Bielska 4 (Szpital Śląski w Cieszynie)  

 • Nasi pacjenci otrzymują w gabinecie kompleksową i co najważniejsze szybką diagnostykę na poziomie klinicznym. Jest to bardzo ważne nie tylko pod względem pełnej oceny neurologicznej dziecka ale  również  bardzo wygodne i komfortowe dla rodziców lub opiekunów pacjenta.  Rodzice lub opiekunowie nie muszą się umawiać  i czekać na dodatkowe badania w innych jednostkach medycznych.
 • W zakresie badania video-EEG, EEG posiadam CERTYFIKAT wydany przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii  Klinicznej.  Certyfikat taki otrzymują lekarze, którzy skończyli odpowiednie szkolenie   w akredytowanym ośrodku, wykonali odpowiednia liczbę badań oraz zdali egzamin licencyjny.

  Proszę pamiętać aby na pierwszą wizytę zabrać ze sobą o ile to możliwe dotychczasowe wyniki badań specjalistycznych oraz historie choroby dziecka. Taka dokumentacja medyczna ukierunkowuję dalsze badania i pozwala na szybsze postawienie diagnozy.

  Jeżeli dziecko było hospitalizowane  to przydatny będzie wypis ze szpitala. Jeżeli  dziecko  leczyło  się u innych specjalistów to przydatna będzie informacja medyczna z zakresu diagnostyki i leczenia farmakologicznego.

  Dr n. med. Ewa Głuszkiewicz Specjalista Neurologii Dziecięcej
  Certyfikat wykonywania badań EEG u dzieci
  Pełna konsultacja neurologiczna Neurologia dziecięca na poziomie klinicznym

  Leczymy dzieci między innymi w zakresie następujących schorzeń:

  • zespół Aspergera
  • bóle głowy
  • ADHA
  • tiki
  • opóźnienia w rozwoju psychoruchowym
  • problemy szkolne
  • padaczka,
  • padaczka lekooporna
  • porażenie mózgowe
  • autyzm